Curentul electric

  Distribuiţi
  Admin  Administrator
  Administrator

  Mesaje : 34
  Mulțumiri : 2
  Data de înscriere : 03/01/2016
  Niciun avertisment

  Curentul electric

  Mesaj Scris de Admin la data de Lun Ian 25, 2016 8:43 pm

  Salut!,
  Am făcut un PowerPoint despre curentul electric în care puteți găsi informațiile necesare.
  Apasă aici pentru a vedea cuprinsul proiectului PPT:

  CUPRINS:
  Curentul electric
  Sensul curentului electric
  Tipurile curentului electric
  Intensitatea curentului electric
  Tensiunea curentului electric
  Câmpul electric
  Generatoare electrice
  Rețeaua electrică
  Legile lui kirchhoff
  Fulgerul
  Evaluare

  Vizualizare generală
  ATENȚIE! Link-ul de mai sus conține vizualizarea generală a proiectului, nu este vizualizarea reală. Nu se vor vedea animațiile, slide-urile ascunde sau butoanele-link.
  Buton download

  Pentru a edita proiectul PPT trebuie să efectuați următorul traseu:
  View - Slide Master
  Pentru a vizualiza proiectul PPT trebuie să efectuați următorul traseu:
  Slide Master - Close Master View

  Pentru suport sau nelămuriri, trimite-ți un mesaj privat.

  Vizualizare texte - neanimate:
  Slide 1:

  Curentul electric
  CUPRINS:
  Curentul electric
  Sensul curentului electric
  Tipurile curentului electric
  Intensitatea curentului electric
  Tensiunea curentului electric
  Câmpul electric
  Generatoare electrice
  Rețeaua electrică
  Legile lui kirchhoff
  Fulgerul
  Evaluare

  Slide 2:

  Curentul electric
  Curentul electric reprezintă deplasarea ordonată a sarcinilor electrice. Există două mărimi fizice care caracterizează un curent electric: intensitatea și densitatea crt. electr.
  Curent electric staționar este acel curent electric în care viteza mișcarii ordonate a sarcinilor electrice este constantă în timp.
  ⦁ intensitatea curentului electric, numită adesea curent electric, care caracterizează global curentul, referindu-se la cantitatea de sarcină electrică ce străbate secțiunea considerată în unitatea de timp. Se notează cu I.  I=1A
      I=?Q/?t    ?Q = variația sarcinii electrice    ?t = variația timpului
                               
  densitatea de curent este o mărime vectorială asociată fiecărui punct, intensitatea curentului regăsindu-se ca integrală pe întreaga secțiune a conductorului din densitatea de curent. Se notează cu J.  J = 1A/1m^2
       J=?I/?S=A/m^2

  Slide 3
  Sensul curentului electric
  Într-un conductor metalic purtătorii de sarcină mobili sunt electronii liberi. În exteriorul generatorului electric electronii liberi se mișcă de la borna negativă a generatorului la cea pozitivă.
  Sensul conventional al
  curetului  electric  este
  sensul de deplasare al
  sarcinilor pozitive (de
  la + la - ).

  Slide 4
  Tipurile curentului electric
  Curentul electric poate fi de două feluri:
  Curent continuu
  Curent alternativ

  1. Curentul continuu (prescurtat c.c., în engleză: DC) este o mișcare de sarcini electrice într-un singur sens printr-un mediu oarecare.
  2. Curentul alternativ este un curent electric a cărui direcție se schimbă periodic, spre deosebire de curentul continuu, al cărui sens este unidirecțional. Forma de undă uzuală a curentului alternativ este sinusoidală.
  Curentul alternativ apare ca urmare a generării unei tensiuni electrice alternative în cadrul unui circuit electric prin inducție electromagnetică.

  Diferențe

  Slide 5

  Tipurile curentului electric
  Curentul continuu      curentul alternativ

  Slide 6
  Intensitatea curentului electric
  Se numește intensitate a curentului electric mărimea fizică scalară definită de relația : I=?Q/?t      I=A
  Unde : - I este intensitatea curentului electric
             - ∆Q este mărimea sarcinii care străbate o secțiune transversală a unui conductor în                                    timpul  Dt.      
  Intensitatea curentului electric de conducție se măsoară cu un aparat numit ampermetru. Acesta se simbolizează astfel:

  Slide 7
  Tensiunea curentului electric
  Tensiunea electrică (diferență de potențial), dintre două puncte ale unui câmp electric, este mărimea fizică egală cu raportul dintre lucrul mecanic efectuat de câmp pentru a deplasa o sarcină de probă între cele două puncte și valoarea sarcinii de probă.
  Unde: L – lucrul mecanic
            Q – sarcina electrică
  U=L/Q

  Slide 8
  Câmpul electric
  În fizică, prin câmp electric se înțelege starea unei regiuni a spațiului, manifestată prin proprietatea că un mic corp încărcat electric, plasat în această regiune este supus acțiunii unei forțe care nu s-ar exercita dacă corpul nu ar fi încărcat.
  Intensitatea câmpului electric - este o mărime fizică vectorială definită cu ajutorul relaţiei:
  E?=F?/q
  Reprezentarea grafică a câmpurilor electrice se face utilizând liniile de câmp.
  Liniile de câmp = curbele la care vectorul intensitate câmp electric este tangent în fiecare punct; sensul unei linii de câmp este acela al vectorului intensitate câmp electric.


  Slide 9
  Câmpul electric uniform: un câmp în care intensitatea câmpului este aceeaşi în toate punctele sale se numeşte câmp electric uniform.
  Caracteristici ale câmpului electric uniform:
  - în fiecare punct al câmpului vectorul intensitate este acelaşi;
  - liniile de câmp sunt paralele, fiind trasatre echidistant;
  - vectorul intensitate este orientat dinspre distribuţia de sarcină pozitivă.

  Slide 10

  Generatoare electrice
   Un generator electric este un dispozitiv ce realizeaza conversia energiei mecanice in energie electrica. Sursa energiei mecanice poate fi un motor cu combustie interna, o turbina, aer comprimat sau orice alta sursa care produce energie mecanica.

   Dinamul a fost primul generator electric capabil de a furniza energie electrica pentru industrie. Dinamul utilizeaza principiile electromagnetice pentru a realiza conversia rotatiile mecanice in curent electric, prin utilizarea unui comutator.
  Energia eoliană este energia vântului, o formă de energie regenerabilă. Transformă energia vântului  în energie mecanică, iar energia mecanică în energie electrică.
  Energia solară este energia emisă de Soare, fiind o sursă de energie regenerabilă. Energia solară poate fi folosită să:
  genereze electricitate prin celule solare (fotovoltaice)
  genereze electricitate prin centrale termice solare
  Componentele carateristice a generatoarelor electrice sunt:
   Din punct de vedere mecanic, generatorul electric poate fi descris prin doua componente:
  -  Rotor: partea mobila a unei masini electrice
  -  Stator: partea fixa a unei masini electrice

  Slide 11
  Dinamul – generator de c.a.
  Demonstrații video:
  Funcționare dinam
  Principiul de Funcționare al dinamului
  Dezasamblarea și asamblarea unui dinam

  Slide 12
  Funcționare Dinam

  Slide 13
  Principiul de funcționare al dinamului

  Slide 14
  Dezasamblarea și asamblarea dinamului

  Slide 15

  Eoliene – generatoare de energie

  Slide 16
  Solare – generatoare de energie

  Slide 17
  Rețeaua electrică
  Elementele ei sunt:
  Nodul de rețea
  Ramura de rețea
  Ochiul de rețea
  •••• - Noduri de rețea
  AB, CD – Ramuri de rețea
  I, II, III, IV, V – Ochiuri de rețea

  Slide 18

  Legile lui Kirchhoff
  Prima lege a lui Kirchhoff
  Suma intensităților curenților care intră
  Suma alebrică a intensitășilor curenților electrici

  Slide 19
  A doua lege a lui Kirccoff:
  Suma algebrică a tensiunilor electromotoare
  Convenția de semn:

  Slide 20
  Fulegerul
  Fulgerul este un arc luminos rezultat în urma unui proces de descărcare electrică (trăsnet) cauzat de o diferență de potențial electrostatic. Acest fenomen meteorologic are loc în natură între nori încărcați cu sarcini electrice diferite sau între nor și pământ. Este o formă a curentului electric.
  Trăsnetul este o descărcare electrică disruptivă, care se produce în atmosferă, de obicei, dar nu totdeauna, în timpul furtunilor.

  Slide 21
  Evaluare
  Evaluare scrisă
  Evaluare grilă

  Slide 22
  Evaluare Scrisă
  Întrebări:
  1. Ce este curentul electric?
  2. Ce mărimi fizice caracterizează curentul electric?
  3. Ce este curentul electric staționar?
  4. Ce fel de mărime fizică este Intensitatea curentului electric?
  5. Care este formula densității curentului electric?
  6. Ce sunt electronii liberi?
  7. Care este sensul curentului electric în exteriorul generatorului?
  8. Ce formă are unda unui curentul alternativ?
  9. Care este relația care definește intensitatea câmpului electric?
  Enunțuri:
  1. Enumerați tipurile curentului electric.
  2. Definiți următoarele noțiuni: rețea electrică, nod de rețea, ramura de rețea și ochi de rețea.
  3. Adaptează următoarele scheme, cu ajutorul legilor lui Kirchhoff:

  Slide 23
  Evaluare grilă
  Ce este curentul electric?
  a) mișscarea neutronilor
  b) mișcarea protonilor
  c) mișcarea electronilor

  2. Ce mărimi fizice caracterizează curentul electric?
  a) câmpul electric
  b) intensitatea curentului
  c) densitatea curentului

  3. În conductoarele metalice, purtătorii de sarcinii electrice sunt:
  a) protoni
  b) electroni
  c) neutroni

  4. Ce fel de mărime fizică este Intensitatea curentului electric?
  a) fundamentală
  b) derivată
  c) derivată cu nume special

  5. Cum se montează ampermetrul în circuit?
  a) în diagonală
  b) paralel
  c) serie

  6. Ce măsoară voltmetrul?
  a) diferența de potențial
  b) numărul de electroni
  c) numărul de neutroni

  7. Care este sensul curentului electric în exteriorul generatorului?
  a) de la + la -
  b) de la – la +
  c) În ambele sensuri

  8. Ce formă are unda unui curentul alternativ?
  a) parabolă
  b) sinusoidală
  c) liniară

  9. Avem un circuit format din: o sursă de 80 volți și rezistență internă 1,5 ohmi, o rezistență de
  6 ohmi și un bec de 100 watti. Conectăm un ampermetru, cu o rezistență internă de 0,5 ohmi,
  în paralel cu sursa, cât va indica acesta?
  a) nimic
  b) 10 V
  c) 4 A

  Slide 24
  Felicitări!
  Ai trecut testul!

  Slide 25
  The end

   Acum este: Mier Ian 16, 2019 1:51 pm